Kyrkorummet och kyrkan

Flatåskyrkan invigdes i april 1964 och arkitekt var SAR Johannes Olivegren. Konstnärerna Ralph Bergholtz
och Randi Fisher har skapat bilderna i glaserat tegel.

2001 renoverades kyrksalen med nya rödklädda kyrkbänkar av ek
och en predikstol i oljad ek ritade av Anna Ingvarson.

I samband med församlingens 40-årsjubileum 2003 invigdes det
nya nattvardsbordet av ek. Den röda handvävda mattan i mittgången rullades ut av barnen 2005.

Kyrksalen

I Flatåskyrkans kyrkorum finns olika symboler på väggarna,
där vi kan möta Guds uppenbarelser i olika former.

Exteriört