Publicerat 

Kyrksalen

b_kyrksal_450

 

b_kyrksal_dopkalla

Dopkällan

” Redan mitt för kyrkorumsporten möter vi dopet, den symboliska inträdeshandlingen i den kristna församlingsgemenskapen.
Dopfunten, dopstenen som stiger upp där borta vid väggen berättar om källan, nådens vatten, som är till för alla, oavsett medvetet ställnings tagande eller ej.
Dopgraven berättar för oss om det medvetna valet av en död tillsammans med Kristus. Därför är dopgraven ingen vacker, sjögrön bassäng för ett renlighetsbad utan en grav men fylld med nådens vatten från dopstenen, där det dag och natt symboliskt rinner ner i graven”.
Ur  Johannes Olivegrens invigningstal

 

b_kyrksal_sadden2

Ordet – liknelsen om sådden

Vid predikstolen finns Guds uppenbarelse i form av ordet och det är liknelsen om sådden. Vi har sädeskornen som mannen sår ut. Man kan se att himlens fåglar äter upp en del, och att en del faller på hälleberget samt att några av kornen når den goda jorden, där de spirar och växer som ax.
(H 304 x B 275 cm)

 

b_kyrksal_ljusbararen

Ljusbäraren

Ljusbäraren tändes för första gången 4 september 1994
och hade då plats för 22 ljus.
1998 utökades ljusbäraren med ytterligare en ljuskrans
med plats för 22 ljus.

En av medlemmarna uttryckte under sin sjukdomstid att
det kändes fint att få tända ett ljus under gudstjänsten.
Senare inköpte församlingen denna ljusbärare med hjälp
av medel som kommit in till dennes minne.

 

b_kyrksal_hhn-kors

Kristusgestalten – Nattvardsbordet

Vid nattvardsbordet möter oss Guds uppenbarelse i Kristusgestalten. Vi ser Kristus som en centralfigur vid ett långt horisontellt bord. På bordet står det en kalk, och vid bordet sitter på vänster sida tre lärjungar och på höger sida tre samt på nedersidan tre plus tre, d.v.s. de 12 lärjungarna. Vi ser också Kristusgestalten som höjer sina händer till välsignelse. Vi kan också se andra symboler för nattvarden.
(H 184 x B 183 cm)

 

b_kyrksal_duva

Den Helige Ande – Duvan

Högt ovanför nattvardsbordet ser vi Guds
uppenbarelse i den Helige Ande,
som vi kan se som en duva.
(H 41  x B 51 cm)

 

b_kyrksal_universum

Universum

Till vänster om det främre fönstret
i kyrksalen ser vi en symbol för
kosmos, stjärnor, solar och planeter.
Det är Guds uppenbarelse i universum.
(H 73 x B 78 cm)

 

b_kyrksal_skapelse

Livet på jorden

Till höger om det främre fönstret i kyrksalen finns Guds uppenbarelse i naturlivet på jorden såsom växter, fiskar, fåglar, fyrfota djur och till sist också människor.
(L 385 x H 49 cm)

 

b_kyrksal_vigtrum

Vigt rum

”Vid porten sitter så till sist det tecken
som berättar att detta är ett vigt rum”.
Ur Johannes Olivegrens invigningstal
(H 34 x B 34 cm)