Om Flatåskyrkan

Vi är en kyrka för hela livet – där mötet med
Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.

Flatåskyrkan är öppen för ALLA. Du behöver inte vara medlem
för att ta del i olika aktiviteter. Tvivlande, tvekande och sökande
kommer med precis samma rätt som redan troende.

Flatåskyrkan är en av över 660 församlingar i Equmeniakyrkan
en kyrka som bildades 2011 av Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan.

Kom sådan du är!

Vi välkomnar även människor med olika sexuella läggningar
och/eller könsidentiteter.

Flatåskyrkans församling startades 1963 och kyrkobyggnaden
invigdes 12 april 1964. Kyrkan ligger vid Flatås torg, mitt i bostads-
området Flatås i Västra Frölunda. Genom åren har kyrkan alltid
varit en del av området och många människor i olika åldrar har
mötts till olika aktiviteter och grupper. Församlingen vill vara
en öppen gemenskap och en kyrka för hela livet.

Vi är en ideell förening med cirka 135 medlemmar.
Mycket av arbetet som utförs är ideellt, och för drifts- och
lönekostnader samlas medel in.