Hyra lokal

För närvarande har vi hyresgäster som hyr våra lokaler både på fredagskvällar och söndagar.
Dessa veckodagar kan vi inte hyra ut våra lokaler.
(fr.o.m. 1/1 2018 och tillsvidare).

Med anledning av Covid-19 pandemin 2020 -, så följer vi Folkhälsomyndighetens direktiv för att minska smittspridning.

För uthyrning till föreningar och företag gäller följande priser:

Nedre våningen

1500 kr för ett rum + kök
2000 kr för fler rum än ett (t ex Storstugan och Svängrummet,
köket inkluderat)

Övre våning – Kyrksal eller bakre församlingssalen

4 000 kr för kyrksalen med vaktmästarservice
2 500 kr för kyrksalen utan vaktmästarservice
900 kr för församlingssalen utan vaktmästarservice
2000 kr församlingssalen med vaktmästarservice


För uthyrning till privatpersoner gäller följande priser:

Nedre våningen

500 kr för ett rum + köket
700 kr för fler rum (t ex Storstugan och Svängrummet,
köket inkluderat)

(Kyrkans medlemmar behöver ej betala hyra.)

Ingen alkohol får förtäras i kyrkans lokaler.

Kontakta oss för förfrågan om ledigt datum genom att maila datum 
och dina kontaktuppgifter.
Du kan också ringa på 031 – 47 04 00 (kontorstid)