Medlemsskap

Gemenskap är en viktig dimension i det kristna livet.

Man behöver inte vara medlem i församlingen för att delta i aktiviteter och gudstjänst, men däremot kan det vara ett naturligt steg att vilja bli medlem när man känner sig hemma i församlingen.

Att bli medlem i Flatåskyrkan är ett sätt att visa tillhörighet. Det är att sätt att säga att du, tillsammans med andra vill söka och möta Gud. Det är ett aktivt steg och beslut som var och en själv tar.
Som medlem är du också en del av en viktig demokratisk process i församlingslivet och är på så vis med och påverkar församlingens riktning.

Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Herre och Frälsare.

Den som vill bli medlem i församlingen kontaktar församlingsföreståndaren för ett samtal.
Kontaktuppgifter finns här.