Organisation

Vi är cirka 135 medlemmar vår verksamhet är öppen för alla intresserade. Vi välkomnar nya medlemmar.

Flatåskyrkans församling är en församling som är del av Equmeniakyrkan.

Flatåskyrkans styrelse – Församlingsrådet, består av Karolina Colliander Chronholm – ordf, Inger Burgén Levin, Håkan Lilja, Saeid Najafi, Gunilla Palmquist, Christina Sandberg och Markus Wahl.
Om du vill komma i kontakt med FR, maila här.

För att organisera verksamheten finns olika ansvarsgrupper:
barn- och unga, Fastighetskommittén, Internationella gruppen,
Musikrådet, Ordförandegrupp, Personalutskott och Styrgrupp
för Frivilligcentralen Svängrummet.

Vi är en ideell förening där de flesta uppdrag görs utan ekonomisk ersättning. Några anställda har vi, se kontakt. De omkostnader vi har
för löner, fastighet och andra driftskostnader samlar vi ihop till
och vi har även visst ekonomiskt stöd, t. ex. från Stadsdelen för
anställning i Frivilligcentralen Svängrummet.

Så här stöder du Flatåskyrkan: