Torsdagsträffen – RPG Flatås

med reservation för aktuella restriktioner.
Varmt välkomna till dagträffar varannan torsdag kl 12–13.45
Servering utifrån aktuella förutsättningar – program utspridda i kyrksalen om så behövs.

Aktuellt Program

Hösten 2021OBS!
Flatåskyrkan reviderar och uppdaterar sitt program kontinuerligt utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.