Torsdagsträffen – RPG Flatås

Välkommen till vårterminens torsdagsträffar som fram till påsk sänds via Zoom. Länk till de aktuella programmen skickas till dig som vi fått/får e-postadress till. E-postadress kan skickas till Ingemar Svensson via info@flataskyrkan.se

Aktuellt Program

Våren 2021OBS!
Flatåskyrkan reviderar och uppdaterar sitt program kontinuerligt utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.