Torsdagsträffen – RPG Flatås

Varmt välkomna till höstens dagträffar varannan torsdag kl 12–13 från 1/10.
Programmen hålls i kyrksalen där vi sitter utspridda.
Program i kyrksalen – enkel anpassad servering – andakt

Aktuellt Program

RPG Hösten 2020-2.pdfOBS!
Flatåskyrkan reviderar och uppdaterar sitt program kontinuerligt utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.