Flykting, asyl, och nyanländ – hur jobbar vi vidare?

| 23 maj 13:30 – 14:45 |
Samtal och erfarenhetsutbyte i seminariegruppen. Goda exempel och lärdomar från församlingars arbete.

Smögen. Gitarrorkestern

Medverkande från olika församlingar.

Seminarievärd: Inga Johansson och Sofia Rosén
Tid: Lördag 23 maj 13.30-14.45
Plats: Biblioteket, Baltiska hallen