Folkhälsomyndigheten ger rekommendationer om mer smittsäker kör/musikverksamhet

Observera

Denna text publicerades första gången den 17 augusti, 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Flera hör av sig till Equmeniakyrkan med frågor hur vi i våra församlingar ska tänka kring församlingssång, musik och körverksamhet under pandemin. Folkhälsomyndigheten publicerar nu rekommendationer till personer och verksamheter som deltar i och anordnar körsång – både professionellt och på amatörnivå – eller bedriver annan sångverksamhet. Syftet är att bidra till att repetitioner, övningar och andra samlingar kan bedrivas på ett så säkert sätt som möjligt under pandemin med covid-19. 

Folkhälsomyndigheten lyfter bland annat vikten av att deltagarna håller avstånd till varandra, minst två meter mellan varje person rekommenderas. 

Körsång utomhus rekommenderas framför körsång inomhus, men en stor lokal som är välventilerad kan vara ett alternativ. Antalet deltagare i kören bör vara så litet som möjligt och större grupper bör undvikas. 

För personer som är 70 år och äldre, eller som ingår i någon annan riskgrupp, finns särskilda rekommendationer. 

Som alltid gäller att den som känner av minsta symtom som kan vara covid-19 ska avstå från att träffa andra.

Varje verksamhet ansvarar själva för att aktiviteterna kan ske enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd. En lokal riskbedömning ska göras. Om ett tillfälle bedöms vara osäkert ur smittsynpunkt bör verksamhetsansvarig överväga att ställa in aktiviteten, alternativt vidta åtgärder som minskar risken för smitta.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

Läs rekommendationer SYMF  – Sveriges Yrkesmusikerförbund  – kring körers verksamhet under coronapandemin https://www.symf.se/media/1948/rekommendation-till-symf-20200811-final.pdf