Förbön för Equmenia

Vi ber för de unga från Sverige som får resa ut i världen, för att de ska få växa i mötet med andra kulturer och Dig. Vi ber för barn och unga i våra systerkyrkor, att de ska få växa tillsammans med Dig. Vi ber om lyhördhet inför världens smärta. Tack för att vi får göra skillnad med gåvorna vi har fått. Tack för att Din kärlek och nåd inte känner några gränser, låt oss få växa i gemenskap med våra syskon i andra länder och med varandra.