Förbön för Equmenia

Gud, Tack för all kreativitet som sker i våra församlingar. Tack för alla barn och unga som sjunger, dansar, spelar, gör drama och får utvecklas i de uttryck som du har lagt i dem. Vi ber för alla ledare som ger av sin tid, låt dem känna att de är viktiga och att de är välsignade i sina uppdrag.