Förbön för Equmenia

Vi ber för Equmenias alla scouter och scoutledare, för scoutmöten, hajker och sommarens läger som planeras. Herre, vi ber om att din kärlek ska prägla vår scoutverksamhet och att alla scouter ska känna sig trygga, inkluderade och älskade.