Förbön för evangelisation

Jesus Kristus, Du är ljuset som lyser över alla människor. Vi ber för dem som börjat ana att du finns. Hjälp oss att sudda ut falska gudsbilder som skymmer ditt ansikte. Lär oss att vattna de frön av tro som såtts denna sommar. Tills dagen kommer då vi igen kan mötas i ditt hus, låt oss få vara ett läsbart brev om dig, för den som söker en tro och längtar efter sällskap på vägen.