Förbön för folkhögskolorna

Tack Gud för våra folkhögskolor. En ny termin har precis börjat. Därför ber vi om nåd och beskydd för studerande och personal på Bromma, Härnösand, Karlskoga, Sjövik och Södra Vätterbygden. Tackar för livet och lärande som kommer att delas under året. Ber om välsignelse för öppna samtal om liv och tro.