Förbön för församlingsgrundande

Herre i en tid av distans, isolering och osäkerhet ber vi för de 25 nystartade församlingsgrupperna i vårt land. Låt dem få vara till välsignelse, glädje, trygghet och läkedom. Låt din Ande inspirera och styrka dem när de möts i hemgrupper och i olika aktiviteter. Välsigna det dom har och gör så att Ditt namn blir ännu mer ärat i Sverige