Förbön för Japan

Vi ber för våra två samarbetskyrkor i Japan, Japanska baptistunionen och Japanska förbundskyrkan. Vi ber för den utmaningen man upplever i att nå ny människor och den pastorsbrist som många av församlingarna brottas med. Helige Ande, tala till människor både om kallelsen till barnaskapet genom dig, Jesus, och kallelsen till tjänst. Vi ber om både ledare och församlingar som kan vara uppmuntrande exempel för andra kämpande församlingar.