Förbön för Kina

Vi ber för din kyrka i Kina i efterdyningarna av den akuta Coronakrisen. Vi ber att människor som omvärderar sin syn både på traditionella trosföreställningar och betydelsen av den ekonomiska framgången ska hitta fram till dig, vår frälsare. Låt din kyrka i alla sina former i Kina får vara med och peka på Jesus Kristus som förvandlar mig, dig och världen. Vi ber också för att det teologiska seminariet i Wuhan både ska kunna ta igen det man förlorat under krisen och få tillstånd att utöka antalet elever.