Förbön för Kyrkornas Världsråd

Idag ber vi för arbetet med att före-bygga HIV/AIDS i Afrika genom EHAIA-programmet. Vi ber för kampanjen Thursdays in Black inom programmet som syftar till att motverka våld och våldtäkt. Vi ber att människor som drabbas ska få upprättelse och helande. Men framför allt ber vi om att unga ska få kunskap om hur de kan bryta destruktivitet som leder till våld och istället stå upp för rättvisa och fred i alla relationer.