Förbön för Libanon

Idag ber vi för de familjer som förlorat sina möjligheter till försörjning under covid-19-pandemin i Libanon. De ekonomiska konsekvenserna både för samhället och för individer är enorma. Vi ber för vår samarbetskyrka som träget arbetar med att försöka hjälpa de allra mest utsatta. Vi ber för de nya familjecenter som etablerats och som ska bistå flyktingar. Gud ge dem vishet, kraft och resurser.