Förbön för Liberia

Herre vi tackar dig för att vår samarbetskyrka i Liberia engagerar sig för att hörselskadade barn skall få utbildning och en plats i samhället. Vi ber för de 60-tal hörselskadade barnen att de skall få en bra utbildning och att de hittar bra lärare. Vi ber om planerna på att starta en högstadieutbildning för dessa barn. Gud led kyrkan i detta arbete och välsigna dessa dina älskade barn.