Förbön för Mocambique

Vi tackar Gud för barnbyn i Cambine i Mocambique som drivs av Metodistkyrkan och för att 9 barn och unga vuxna kunde återintegreras med sina familjer under 2019. Vi ber för de 58 barn som bor i barnbyn och för att det ska komma regn så att de kan få bra skördar från sina fält.