Förbön för Pakistan

Vi ber för arbetet med att bygga fred mellan olika religiösa grupperingar i Pakistan. Vi ber för de grupper av kvinnor och ungdomar som ges träning och handledning, för de religiösa ledare som kommer tillsammans för att lära känna varandra och få en bättre förståelse för varandra. Vi ber också för de konstnärer, radioprogramledare, advokater och andra som bestämt sig, att trots risker stå upp för fredliga och rättfärdiga behandlingar av alla oavsett religion. Gud, må du ge dem kraft och kärlek.