Förbön för region Syd

Herre hjälp oss att ta hand om barn och unga i församlingarna och i vår närhet att de får växa i livet med Jesus. Hjälp oss att hela allt som har slagits sönder under corona-tiden. Men också att ta hand om det goda vi har lärt oss. Herre, låt oss alla vila i dina goda händer och håll oss nära ditt hjärta.