Förbön för Spanien

Vi ber för våra missionärer, och deras uppdrag på gränsen mellan Afrika och Europa, där muslimsk tro möter västerländsk sekularisering. Vi ber om Guds ledning i mötet med nya människor. Vi ber även för deras barn. Vi ber för vår samarbetsorganisation FIEIDE, för det som de står i just nu. Tack Gud att du står vid vår sida i allt.