Förbön globalt

Coronaproblematiken har lett till att en del möten med samarbetskyrkor i olika delar av världen har blivit avblåsta eller senarelagts. Det orsakar en hel del både besvikelse men också praktiska svårigheter. Vi ber för alla som har drabbats av reserestriktioner i vårt världsvida nätverk och vi ber om goda alternativa lösningar för de inställda mötesplatserna.