Förbön i oktober

Den vackra och färgstarka höstmånaden oktober är här! Nu ber vi för en grupp av mindre – men färgstarka! – församlingar i vår nordvästra del av Region Svealand.

Det gäller nu Torsby, Gräsmarks, Lysviks, Lekvattnets, Östmarks missionsförsamlingar och de fem små församlingarna; Munkfors, Hagfors, Ekshärads, Norra Råda och Sunnemo missionsförsamlingar som tillsammans utgör Equmeniakyrkans församlingar i Klarälvdalen.

En charmig notering i detta är att Östmarks missionsförsamling med sina 2 medlemmar är regionens minsta församling. När vi under de senaste veckorna mötts till Närområdesträffar runt om i regionen har det kommit såväl de som är utsedda att vara församlingarnas representanter i det Regionala Förtroendrådet som andra intresserade från församlingarna. Från Östmarks missionsförsamling deltog 2 personer (100%)!

Jesus Kristus, församlingens Herre:
Nu ber vi om vägledning och välsignelse för var och en av dessa församlingar, de större som de mindre. Vi ber för dem i deras arbete och uppdrag att vara församling, var och en för sig men också i gemenskap och samverkan med varandra.
Jesus Kristus vi ber: Stanna kvar i oss så att vi alltid kan vara med dig och du i oss! Amen.