Förbönskalender kvartal 1

Nu finns förbönskalendern för kvartal 1, 2022, att ladda ner. Var med och be för vårt arbete!

Kalendern sträcker sig från januari–mars och innehåller förböner för varje söndag. Låt gärna bönerna bli en del i församlingens gudstjänstfirande.