Förbönskorset augusti månad

Under augusti månad fortsätter vi att be för församlingar i vår region!
Under dessa sensommarveckor ber vi särskilt för församlingarna som finns i Karlstadsområdet!
Hammarö/Skoghalls missionsförsamling, Kronoparkskyrkans missionsförsamling, Tingvallakyrkans församling i Karlstad, Sannerudskyrkans församling i Kil, Skårekyrkans församling, Nyeds missionsförsamling, Forshaga missionsförsamling och Frykeruds missionsförsamling.