Förbönskorset

Equmeniakyrkans symbol är ett kors med kuber i fem färger.
Till Region Svealands rådslag hösten 2013 tillverkades dessa kors och användes då som ett förbönskors, där namnet på var och en av regionens församlingar placerades. Det korset finns nu på regionens kontor i Örebro och under 2014 kommer alla regionens församlingar att synliggöras i korset och finnas i vår förbön. Var med oss i den bönen med och för varandra!

Observera

Denna text publicerades första gången den 20 januari, 2014. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

EQUMENIAKYRKANS SYMBOL ÄR ETT KORS MED 20 KUBER I FEM FÄRGER. Färgerna representerar de bildarsamfundens färger: Blått och gult för Baptistsamfundet, ljusrött för Metodistkyrkan och mörkrött för Missionskyrkan. Lila representerar ungdomsorganisationen Equmenia.

DETTA KORS MED SINA PAPPKUBER TILLVERKADES TILL REGION SVEALANDS RÅDSLAG HÖSTEN 2013. Då användes det i Gudstjänsten som ett förbönskors. Runt hela gudstjänst-rummet hängde på en lina lappar med namnen på alla Equmeniakyrkans församlingar i regionen, 125 stycken. Vid förbönen hämtade gudstjänstdeltagarna varsin sådan namnlapp, bar fram i bön och la i förbönskorset. Och sedan fick vi allihop be för gemenskapen av församlingar, det som är vår kyrka!

SÅ VILL VI I REGIONEN FORTSÄTTA ATT BÄRA VARJE FÖRSAMLING I FÖRBÖN! Det har vi valt att göra så att detta kors nu finns på Region Svealands kontor. Namnen på alla församlingarna finns intill korset. Varje vecka uppmärksammar vi särskilt några av församlingarna och lägger församlingsnamnslappar i korset. Under året kommer vi att be särskilt för varje församling!

VI KOMMER ATT VARJE MÅNAD BE FÖR FÖRSAMLINGARNA I ETT NÄROMRÅDE. I januari ber vi för församlingarna i Örebro. I februari ber vi för församlingarna i Lindesberg och Arbogaområdet. I mars för församlingarna i östra och norra Västmanland. I april för församlingarna i Södermanland. I maj för församlingarna i Kumlaområdet. I juni för församlingarna i södra Närke. I juli för församlingarna i Kristinehamn och Karlskogasområdet. I augusti för församlingarna i Karlstadsområdet. I september för församlingarna i Säffle och södra Värmland. I oktober för församlingarna i Torsbytrakten och Klarälvsdalen. I november för församlingarna i Arvikaområdet. I december för församlingarna i Årjäng och västra Värmland.

VAR MED OSS I FÖRBÖNEN FÖR VARANDRA!