Publicerat 

Fördelningsrådets årscykel

Fördelningsrådet fördelar medel till olika verksamheter inom kyrkan. Det handlar om stöd till församlingar, regioner och pionjära projekt.

Ansökningsdatum

Rådet sammanträder vid två tillfällen om året. Ansökan om församlingsbidrag ska vara Equmeniakyrkan tillhanda 30 juni och församlingsgrundande ansökningar ska vara inne den 31 december.

Beslut

Rådet beslutar om inkomna ansökningar för församlingsbidrag i september månad och i februari för pionjärt arbete.

Utbetalningar

Utbetalningar av stöd sker vid fyra tillfällen under året, mars, juni, september och december.

Läs mer och skriv ut fördelningsrådets årscykel
Fördelningsrådets årscykel (PDF 375 kb)

arscykel_fordelningsradet2014