Publicerat 

Fördelningsrådets årscykel

Fördelningsrådet fördelar medel till olika verksamheter inom kyrkan. Det handlar om stöd till församlingar, regioner och pionjära projekt.

Ansökningsdatum

Rådet sammanträder vid två tillfällen om året. Ansökan om församlings- och lokalupprustningsbidrag ska vara Equmeniakyrkan tillhanda 30 juni. Ansökningar om bidrag till församlingsgrundande arbete inne senast 30 april, 31 augusti, 15 november respektive 31 december 2019.

Beslut

Rådet beslutar om inkomna ansökningar för församlingsbidrag i september månad, och i februari, maj, september och december för pionjärt arbete.

Utbetalningar

Utbetalningar av stöd sker vid fyra tillfällen under året: 15 mars, 15 juni, 15 september och 15 december.

Läs mer och skriv ut fördelningsrådets årscykel
Fördelningsrådets årscykel (.pdf)