Publicerat 

Föreläsningar – Vinterkonferensen 2017

FÖRELÄSNINGAR

Måndag

Magnus Malm – Ikläd er Kristus
Utifrån Vinterkonferensens huvudtema Ikläd er Kristus leder Magnus Malm oss i ett fördjupande bibelstudium.

Tisdag

Sharon Ruiz Duremdes – Clothed in the Jesus get up
A reflection on Romans 13:14, lifting up the implications upon the way we live out our faith
when we incarnate Jesus’ lifestyle in the present moment.
(Tolkning via lurar erbjuds).

Onsdag

Sofia Camnerin och Joel Halldorf – Tro idag
Ett spännande samtal mellan Sofia Camnerin och Joel Halldorf, lett av Britta Hermansson, kring Tro idag.

Torsdag

Linnea Lidskog och Peter Svanberg m.fl. – Kyrka för hela livet
Linnea Lidskog och Carin Dernulf delar erfarenheter från projektet Unga Vuxna, om hur vi är församling där alla åldrar känner sig hemma och får växtplats.
Peter Svanberg och Per Westblom inspirerar och berättar hur vi alla är en del i visionen att grunda 50 nya församlingar och gemenskaper till år 2025.

Tillbaka till vinterkonferensens första sida »