Förkunnaren och förkunnelsen 2020

Förkunnaren och Förkunnelsen – den 10 mars 2020 i Ryttargårdskyrkan, Linköping är ett tips till de som brukar predika ibland och som önskar möta andra i liknande situation för en dag av utbildning, möten och gemenskap.

 

Arrangörerna skriver såhär: ”För tredje året i rad inbjuder vi till heldagen ”Förkunnaren och förkunnelsen” i Ryttargårdskyrkan i Linköping. Vi tror att man som predikant behöver möta andra som står i samma uppdrag. Det är viktigt att känna att man inte är ensam, och det är viktigt att lära av varandra. Vi bär alla på en längtan att förkunnelsen ska beröra och forma människor, och vi har alla smakat både glädjen och våndan i att träda upp och tro att man har ett ord från Gud.

Varmt välkommen, du som förkunnar varje vecka och är anställd, eller du som då och då predikar som lekman i din kyrka. Tillsammans stärker vi varandras mod, delar tips och idéer med varandra och lyssnar till våra erfarna gästtalare.

Notera 10 mars 2020 i din kalender, och anmäl dig snarast på ryttargardskyrkan.se.

Varmt välkommen!”

Dagsprogram och mer information – se affischen: Förkunnaren och Förkunnelsen 2020