Församling för alla generationer

Nätverket Jesus till barnen bjuder in till en digital samling där vi tillsammans med tre inspirerande talare får vända och vrida på frågor att ta steg vidare till fördjupade relationer mellan generationer.

Läs mer