Församlingsbidrag

Equmeniakyrkan fördelar bidrag till församlingar genom medel från SST, kyrkoavgiften och genom avkastning från olika fonder.

Equmeniakyrkan fördelar bidrag till församlingar genom medel från SST, kyrkoavgiften och genom avkastning från olika fonder.