Publicerat 

Församlingsservice

Församlingsservice

Här har vi samlat information och material för församlingar och medarbetare. Du finner bland annat blanketter, information om arbetsgivarfrågor och ekonomi, att vara medarbetare, att finna personal i Equmeniakyrkan.

Anställd i församling

Anställningar, tystnadsplikt, utbildning, krisberedskap med mera.

Läs mer

Arbetsgivare

Anställningsavtal, kollektivavtal, personalvård med mera.

Läs mer

Ekonomi

Församlingsbidrag, 90 konto, offerdagar med mera.

Läs mer

Information och material

Böcker, material, nyhetsbrev, manual för möten på distans med mera.

Läs mer

Medlemsregister och arkiv

Repet, adressändring församling, statistik, arkivet med mera.

Läs mer

Församlingens kommunikation

Grafiska riktlinjer, församlingens webbplats, trycksaker, profilmaterial med mera.

Läs mer