Publicerat 

Församlingsservice

Församlingsservice

Här har vi samlat information och material för församlingar och medarbetare. Du finner bland annat blanketter, information om arbetsgivarfrågor och ekonomi, att vara medarbetare, att finna personal i Equmeniakyrkan.

Anställd i församling

Här finner du information som berör: anställningar, tystnadsplikt, utbildning och krisberedskap.

Läs mer

Arbetsgivare

Här finner du information som berör: anställningsavtal, kollektivavtal och personalvård.

Läs mer

Ekonomi

Här finner du information som berör: 90 konto, församlingsbidrag och offerdagar.

Läs mer

Information och material

Här finner du böcker, olika material och olika nyhetsbrev

Läs mer

Medlemsregister

Här finner du information som berör: Repet, adressändring församling och statistik.

Läs mer

Församlingens kommunikation

Information, tips och råd till dig som arbetar med kommunikation i din församling.

Läs mer