Personer i möte kring ekonomi

Ekonomi

Här hittar du alla sidor som rör ekonomi och redovisning.

Arvode och ersättning

Avgifter & fakturor

Bidrag

Övriga sidor

Ekonomienheten

Välkommen att kontakta oss vid frågor.

Birgitta Sjöblom Matta

Birgitta Sjöblom Matta

Ekonomihandläggare, löner

08-580 031 13

birgitta.sjoblom.matta@equmeniakyrkan.se

Brigithe Törneke

Brigithe Törneke

Ekonomihandläggare, pension, kundreskontra, testamente

08-580 031 15

brigithe.torneke@equmeniakyrkan.se

Cecilia Bergliden

Cecilia Bergliden

Redovisningsekonom Equmenia

08–580 031 18

cecilia.bergliden@equmeniakyrkan.se

Inger Ågren

Inger Ågren

Insamlingshandläggare

08-580 031 12

inger.agren@equmeniakyrkan.se

Joacim Anesund

Joacim Anesund

Registeransvarig Repet

08-580 031 64

joacim.anesund@equmeniakyrkan.se

Lars Andersson
Lena Furusjö

Lena Furusjö

Redovisningsekonom Equmenia

08-580 032 13

lena.furusjo@equmeniakyrkan.se

Lena Ericsson

Lena Ericsson

Register och statistik, regionerna

08-580 033 11

lena.ericsson@equmeniakyrkan.se

Mikael Lindholm

Mikael Lindholm

Support Repet, domänansvarig

08-580 031 61

mikael.lindholm@equmeniakyrkan.se

Sara Lindblad, ekonomichef

Sara Lindblad

Ekonomichef och Tf Personalchef

sara.lindblad@equmeniakyrkan.se

Susanne Carlysle

Susanne Carlysle

Redovisningsekonom Equmeniakyrkan

08-580 031 11

susanne.carlysle@equmeniakyrkan.se