Arvode Evangelist

Här kan du se vad det kostar att anlita en evangelist kortare eller längre perioder. För församlingar som tillhör Equmeniakyrkan är kostnaden subventionerad.

Medverkan i församlingar inom Equmeniakyrkan

Halvdag (en samling) 2 000 kr
Heldag (två samlingar) 2 900 kr
Helg (1 och 1/2 dag) 4 400 kr
Helg (2 dagar) 5 800 kr
Fredag – söndag 7 200 kr
Onsdag – söndag 9 500 kr
Kostnad för resa ingår i beloppen, men församlingar står för eventuellt boende.

Övriga församlingsbesök samt ekumeniska samlingar

Halvdag (en samling)  2 500 kr
Heldag (två samlingar) 3 500 kr
Helg (1 och 1/2 dag)  5 500 kr
Helg (2 dagar)  7 200 kr
Fredag – söndag  8 600 kr
Onsdag – söndag 10 900 kr
Faktisk kostnad för resa och boende tillkommer.