Arvode talare

Equmeniakyrkan och Vision Ekumeniska har kommit överens om en ny rekommendation för arvode till gästande talare.

Rekommendationen avser lön/arvode för talare som innehar A-skattesedel, det vill säga som tillfälligt anställs i församlingen. Församlingen ska alltså utöver arvodet betala sociala avgifter, och även lämna kontrolluppgifter till Skatteverket.

Observera att beloppen endast är en rekommendation. I samband med att besöket bokas måste alltså en överenskommelse göras med den talare det gäller.

Antal samlingarRekommenderat belopp
1 samling ( ½ dag )1 500 kr
2 samlingar ( heldag )2 600 kr
3 samlingar ( 1 ½ dag )3 700 kr

Reseersättning

Observera att rekommendationen kring reseersättning är uppdaterad. Den är skattepliktig om sådan utbetalas till arvodisten när denne reser till församlingen från sitt hem, då detta är likvärdigt med arbetsplats enligt Skatteverket.