Man som skriver på papper

Bidrag gällande insatser för människor från Ukraina

Möjlighet att ansöka om bidrag gällande insatser för människor från Ukraina som söker skydd i Sverige

Equmeniakyrkan har tilldelats 4 000 000 kr för insatser för människor från Ukraina som söker skydd i Sverige. Detta är ett statligt bidrag och förmedlas via MUCF.

Ansök om medel senast 5 okt 2022

Bidraget syftar särskilt till att stödja organisationernas möjligheter att anordna aktiviteter som bidrar till gemenskap och stimulans, skapa mötesplatser, anordna stödverksamheter och samordna och stödja frivilliginsatser för målgruppen.

Nu är det åter möjligt för församlingar att ansöka om bidrag. I församlingens ansökan kan Equmenia-föreningens insatser inkluderas.

Ni kan söka bidrag för kostnader ni haft under hela året, 2022. Bidraget måste dock vara förbrukat senast 31 dec. Går ej att spara till kommande år.

Det här kan bidraget användas till

Bidraget får användas till att anordna aktiviteter, skapa mötesplatser, anordna stödverksamheter och samordna och stödja frivilliginsatser för människor från Ukraina som söker skydd i Sverige.

Bidraget kan till exempel användas för verksamhets-, administrations- och personalkostnader och ska vara förbrukat senast den 31 december 2022.

Det kan gälla öppenverksamhet, språkcafé, verksamhet för barn och unga från Ukraina, läger, utflykter, mat, kläder, förnödenheter, boendekostnader med mera. Pengar ska dock inte gå till enskilda som exempelvis har boende i sitt hem.

Equmeniakyrkan kommer att begära in redovisning av hur medlen använts i början av 2023. Medel som inte utnyttjas ska återbetalas.

För frågor kontakta

Inga Johansson, inga.johansson@equmeniakyrkan.se 076 505 31 81

Sofia Rosén, sofia.rosen@equmenikyrkan.se 070 486 04 72

Ansök här

Sökande församling

Församlingens adress(Obligatoriskt)
Ange beloppet i siffror

Kontaktpersoner (2 st)

Insatser

(Beskriv vad ansökta medel ska användas till. Vilken typ av verksamhet söker ni bidrag för? Boendekostnader – beskriv vilket typ av boende och för hur många personer. Ungefär hur många flyktingar från Ukraina har ni kontakt med i arbetet? Och så vidare.)
Samtycke(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.