Lokaler – Anpassning för personer med funktionsnedsättning

Lokalbidrag (SST)

Lokalbidrag, är ett investeringsbidrag, som kan sökas av församlingar för att kunna hålla lokaler för religiös verksamhet. Lokalbidrag kan sökas för att anskaffa lokaler genom nybyggnad eller köp, ombyggnad eller genomgripande upprustning av församlingens lokaler, dock ej för löpande underhåll och/eller reparationer.

Projektbidrag från SST

Anpassning för funktionsnedsättning (SST)

Bidrag för anpassning av lokaler till personer med funktionsnedsättning. För mer information hänvisar vi till Myndigheten för stöd till trossamfund. Normalt är sista ansökningsdagen i april.

Lokalbidrag samt Bidrag för anpassning av lokaler till personer med funktionsnedsättning

Bidrag till säkerhetshöjande åtgärder

Läs mer på Myndigheten för stöd till trossamfund

Kontaktperson

Eva Danneholm

Eva Danneholm

Handläggare för medarbetarfrågor och församlingsbidrag

08-580 031 25

eva.danneholm@equmeniakyrkan.se