Lokaler – bidrag

Lokalbidrag (SST)

Lokalbidrag, är ett investeringsbidrag, som kan sökas av församlingar för att kunna hålla lokaler för religiös verksamhet. Lokalbidrag kan sökas för att anskaffa lokaler genom nybyggnad eller köp, ombyggnad eller genomgripande upprustning av församlingens lokaler, dock ej för löpande underhåll och/eller reparationer.

Projektbidrag från SST

Bidrag till säkerhetshöjande åtgärder

Läs mer på Myndigheten för stöd till trossamfund

Kontaktperson