Bidrag lokal

Lokalbidrag (SST)

Lokalbidrag, är ett investeringsbidrag, som kan sökas av församlingar för att kunna hålla lokaler för religiös verksamhet. Lokalbidrag kan sökas för att anskaffa lokaler genom nybyggnad eller köp, ombyggnad eller genomgripande upprustning av församlingens lokaler,  dock ej för löpande underhåll och/eller reparationer.

Anpassning för funktionsnedsättning (SST)

Bidrag för anpassning av lokaler till personer med funktionsnedsättning. För mer information hänvisar vi till Myndigheten för stöd till trossamfund.

Lokalbidrag samt Bidrag för anpassning av lokaler till personer med funktionsnedsättning

Bidrag

Bidrag till säkerhetshöjande åtgärder

Läs mer på Myndigheten för stöd till trossamfund

Nybyggare

Det finns också möjlighet att söka bidrag från Lokalupprustningsfonden och bidra med pengar genom Nybyggaruppropet.

Läs mer om bidrag genom Nybyggaruppropet.

Kontaktperson

Eva Danneholm

Eva Danneholm

Handläggare för medarbetarfrågor och församlingsbidrag

08-580 031 25

eva.danneholm@equmeniakyrkan.se