Bidrag till församlingsgrundande arbete

Att skapa och ge rum för nya församlingar är ett av de övergripande målen för Equmeniakyrkans arbete. Vi vill inspirera lokala församlingar till församlingsgrundande initiativ, genom förmedling av kunskap och handledning och ekonomiska resurser.

Utgångspunkten i Equmeniakyrkan är att lokala församlingar grundar nya församlingar. De planterande församlingar kallas moderförsamlingar (Bilaga 1) och det är i första hand de som ansöker om medel från Equmeniakyrkan. Läs mer om vad det innebär att vara en moderförsamling. Bidrag till församlingsgrundande arbete avser lön (upp till 50% av en anställning), verksamhet och andra omkostnader. Beslut om bidrag fattas av Equmeniakyrkans fördelningsråd.

Förstudie

Ansökan kan också göras för en förstudie under begränsad tid (3-4 månader). Den är särskilt viktigt om den planerade församlingsplanteringen sker i ett område/kontext där vi tidigare inte har arbetat.

Förstudiens mål är

 • att undersöka förutsättningarna för en framtida församlingsplantering
 • att samla ett församlingsgrundarteam och bygga upp en bas av förebedjare
 • att skapa en rapport som ligger till grund för en förnyad ansökan om stöd
 • Lönebidrag för arbete med förstudie kan ges upp till 25%.

Bidrag till församlingsgrundande arbete

Ansökan görs genom blanketten som tillsammans med utlåtande från regional kyrkoledare insänds senast 15 januari, 15 april, 15 augusti respektive 15 november. Frågorna i ansökan handlar både om moderförsamlingens situation och det planerade pionjärprojektet. Ladda ned blankett gör du här:

Följande kriterier beaktas i bedömningen av bidrag till församlingsgrundande arbeten inom Equmeniakyrkan:

 • Projektledare ska vara utsedd med rekommendation från rekryteringskonferens/eller tidigare ha erfarenhet av församlingsgrundande i modersamfunden
 • En tydlig vision och en projektplan för arbetet
 • Ett tydligt fokus på att utbreda Guds rike, att nya människor ska komma till tro och växa i lärjungaskap
 • Ett församlingsgrundarteam med långsiktig överlåtelse till arbetet[1]
 • Ansökan ligger i linje med Equmeniakyrkans strategi för församlingsgrundande[2]
 • Det finns rekommendationer från samordnare/referensgruppen och regional kyrkoledare
 • Det finns en vederhäftig budget för projektet
 • Det finns en avsiktsförklaring att bilda församling med tillhörighet till Equmeniakyrkan
 • Församlingsplanteringen går in i och deltar i vårt coachningsprogram.
 • Det finns en moderförsamling/organisation som gör ansökan och bär det ansvar som följer av att vara moderförsamling till ett församlingsgrundande arbete[3]

För fortlöpande utbetalning av stöd krävs:

 • Står under coachning/handledning
 • Rapporterar skriftligt varje halvår (1 juni och 1 december)
 • Utvärdering sker kontinuerligt och ligger till grund för fortsatt finansiering genom bidrag från Equmeniakyrkan
 • Utbetalningen attesteras av regional kyrkoledare
 • Bidrag beviljas upp till 3 år med möjlighet till ytterligare 2 års förlängning.

 1. Församlingsgrundarteamet bör vara rekryterat av projektledaren/ledarna och kan med fördel kan rekryteras från moderförsamling/stödförsamlingar och sändas för tjänst i det nya arbetet.
 2. Se Bilaga 2 10 grundteser för församlingsgrundande i Equmeniakyrkan
 3. Se dokumentet Moderförsamling
 4. Skulle kunna vara till exempel Gå Ut Mission, Urban Expression, Shalom Mission el liknande som tar moderförsamlingens arbetsgivaransvar. I dessa fall blir stödförsamlingarnas roll desto viktigare.

Kontaktperson Equmeniakyrkans kansli

Klas Johansson

0703-17 43 58 
klas.johansson@equmeniakyrkan.se 

Kontaktpersoner Församlingsgrundare

Bengt Åkesson

Bengt Åkesson

Församlingsutvecklare och församlingsgrundare Region Syd

0705-18 78 07

bengt.akesson@equmeniakyrkan.se

Klas Eriksson

Klas Eriksson

Samordnare för församlingsgrundande arbete Region Stockholm

0704-91 12 65

klas.eriksson@equmeniakyrkan.se

Rickard Lundgren

Rickard Lundgren

Samordnare församlingsgrundande Region Öst

0702-35 50 98

rickard.lundgren@equmeniakyrkan.se