Bidrag till församlingsgrundande arbete

Equmeniakyrkan ger bidrag till församlingsgrundande arbete.

Den församling som vill grunda en ny församling kallas moderförsamling och det är i första hand denna som ansöker om medel från Equmeniakyrkan.

Bidrag till församlingsgrundande arbete avser lön (upp till 50% av en anställning), verksamhet och andra omkostnader. Beslut om bidrag fattas av Equmeniakyrkans fördelningsråd.

Bidrag till förstudie

Ansökan kan göras för en förstudie under begränsad tid (3-4 månader). En förstudie är särskilt viktig om grundandet av församlingen planeras i ett område/kontext där vi tidigare inte arbetat.

Bidrag till församlingsgrundande arbete

Ansökan skickas in tillsammans med utlåtande från regional kyrkoledare. Frågorna i ansökan handlar både om moderförsamlingens situation och det planerade projektet.

Kontaktperson – bidrag

Klas Johansson
0703-17 43 58
klas.johansson@equmeniakyrkan.se 

Församlingsgrundare / samordnare

Hör av dig till någon av våra församlingsgrundare så hjälper vi er vidare.

Bengt Åkesson

Bengt Åkesson

Församlingsutvecklare och församlingsgrundande region Syd

0705-18 78 07

bengt.akesson@equmeniakyrkan.se

Per Westblom

Samordnare för församlingsgrundande Region Stockholm

08-580 031 37

0765-01 17 16

per.westblom@equmeniakyrkan.se

Rickard Lundgren

Samordnare församlingsgrundande Region Öst

0702-35 50 98

rickard.lundgren@equmeniakyrkan.se