Ekonomiskt stöd för att mildra konsekvenserna av inkomstbortfall eller ökade kostnader till följd av Coronapandemin

Coronapandemin har lett till betydande intäktsbortfall för många församlingar, eftersom en stor del av samfundens intäkter vanligtvis kommer från läger och försäljningar, och från gåvor som ges vid besök.

Samtidigt har Coronapandemin gett upphov till ökad verksamhet för många församlingar. Behovet av samtal och insatser för människor i utsatta situationer har ökat. Det har även skett en ökning av begravningsverksamheten.

Riksdagen har därför beslutat om extra medel till trossamfunden år 2020 för att mildra de ekonomiska konsekvenserna. Equmeniakyrkan har fått drygt 3,3 miljoner att fördela. Fördelningsrådet har ansvar att i likhet med övriga församlingsbidrag fördela detta extra, tillfälliga bidrag.

Ansökan görs för inkomstbortfall/ökade kostnader för perioden 1 mars – 31 december 2020.

Sista ansökningsdag är måndagen den 11 januari 2021.

Länktips

Pressmeddelande från Kulturdepartementet.

Kontaktperson

Eva Danneholm

Eva Danneholm

Handläggare för medarbetarfrågor och församlingsbidrag

08-580 031 25

eva.danneholm@equmeniakyrkan.se

Ansökan om bidrag pga inkomstbortfall eller ökade kostnader till följd av Coronapandemin

  • Ange Församlingens namn
  • Välj region där församlingen ingår
  • Använd inte komma i texten
  • Ange församlingsnummer. Du kan finna ert nummer på hemsidan https://equmeniakyrkan.se/forsamlingar/. Gå in på församlingen och där stå ett ID nummer vilket är det samma med församlingsnumret.
  • Uppgifter om ekonomi