Ersättning utlägg/resor

Här får du information om hur du som ideell får ersättning för utlägg och resor.

För att undvika försening eller att din ersättning helt uteblir är det viktigt att du följer nedanstående instruktioner, då alla ersättningsblanketter scannas och tolkas maskinellt.

  1. Denna blankett gäller Equmeniakyrkan och Equmeniakyrkans regioner. (Equmenia och de sju Equmeniaregionerna har egna blanketter med separata fakturaadresser.)
  2. Lämna fullständiga uppgifter varje gång, inklusive personnummer och även om du lämnat alla uppgifter förut.
  3. Läs noga på blanketten hur du bifogar kvitton, underlag och kompletterande uppgifter.
  4. Kontrollera så att både delsummor och totalt fakturabelopp är ifyllt och rätt summerat. Sänd blanketten med bilagor till angiven adress. Lägg blanketten överst men häfta inte ihop sidorna.
  5. Spara en kopia på blanketten och alla bilagor, inkl kvitton tills du fått din ersättning.

Miljöhänsyn vid inköp

Equmenia och Equmeniakyrkan arbetar för att motverka resursslöseri, överkonsumtion och utsläpp som skadar skapelsen. Vi uppmanar därför ideellt engagerade och anställda att i största möjliga mån ta hänsyn till de miljöeffekter som uppstår vid produktion, transport, konsumtion och avfallshantering.