Fakturering & adresser

Equmeniakyrkan och Equmenia och dess regioner samt Svenska Missionskyrkan använder elektronisk fakturahantering.

Fakturor och begäran om reseersättning skickas direkt till en skanningscentral där inläsning sker maskinellt. Därför är det viktigt att du följer anvisningarna nedan.

Viktigt
Ställ fakturan till rätt organisation och rätt adress, se nedan. Skilj på kyrkans regioner (faktureras Equmeniakyrkan) och Equmeniaregionerna (faktureras respektive Equmeniaregion).

Hör av dig till kontaktpersonen nedan eller till någon annan på ekonomienheten om du är osäker på vilken fakturaadress du ska uppge eller har andra frågor som rör fakturan du vill skicka.

Skicka faktura

Det går att skicka fakturor till oss på två sätt, gemensamt för alla sätten är följande:

 • Som referensperson ange den anställda person som ska godkänna utbetalningen
 • Leverantörer från företag och organisationer anger eget organisationsnummer
 • Leverantörer med enskild firma anger momsregisterings-/personnummer
 • Ideellt engagerade som begär mil-/ersättning mot kvitton anger personnummer
 • Ange alltid totalt fakturabelopp
 • Tillåt en betalningsfrist på minst 30 dagar
 • Uppge korrekt fakturaadress enligt nedan på fakturabilden/den fysiska fakturan

Pdf-faktura – kompletterande information

 • Varje faktura ska bestå av en pdf-fil i format svart och vitt, 300 dpi, Text, Mono, Lineart
 • En pdf-faktura per mejl, bilagor i ovanstående format kan sändas som separata pdf-filer i samma mejl.
 • Namnge bilagor enligt följande alternativ: Bilaga, Specif, Report eller Attach och avsluta med: .pdf Exempel: Bilaga1.pdf
 • Undvik helt extra punkter (utöver .pdf) och undvik ordet faktura när du namnger bilagor.
 • Inga meddelanden eller andra bilder/filer utöver pdf-fakturan och bilagor kan bifogas.

Mejladress för pdf-fakturor till respektive organisation:

Organisationsnamn E-postadress för pdf-fakturor
Equmeniakyrkanequmeniakyrkan@pdf.scancloud.se
Equmeniaequmenia@pdf.scancloud.se
Equmenia Nordequmenianord@pdf.scancloud.se
Equmenia Mittequmeniamitt@pdf.scancloud.se
Equmenia Svealandequmeniasvealand@pdf.scancloud.se
Equmenia Stockholmequmeniastockholm@pdf.scancloud.se
Equmenia Västequmeniavast@pdf.scancloud.se
Equmenia Östequmeniaost@pdf.scancloud.se
Equmenia Sydequmeniasyd@pdf.scancloud.se
Svenska Missionskyrkanmissionskyrkan@pdf.scancloud.se

Pappers-faktura – kompletterande information

För er som ännu inte kan sända E-fakturor eller pdf-fakturor tänk på att uppge korrekt fakturaadress både på den fysiska pappersfakturan och på kuvertet.

Organisationernas fakturaadresser

Equmeniakyrkan (inkl. kyrkans regioner)
FE 5613-001  Scancloud
831 90  Östersund

Equmenia
FE 5613-002  Scancloud
831 90  Östersund

Equmenia Nord
FE 5613-003  Scancloud
831 90  Östersund

Equmenia Mitt
FE 5613-004  Scancloud
831 90  Östersund

Equmenia Svealand
FE 5613-005  Scancloud
831 90  Östersund

Equmenia Stockholm
FE 5613-006  Scancloud
831 90  Östersund

Equmenia Väst
FE 5613-007  Scancloud
831 90  Östersund

Equmenia Öst
FE 5613-008  Scancloud
831 90  Östersund

Equmenia Syd
FE 5613-009 Scancloud
831 90  Östersund

Svenska Missionskyrkan
FE 5613-010 Scancloud
831 90 Östersund 

Kontaktperson

Mariette Skärvinge Ekholm

Löneadministratör och vik leverantörsreskontra

mariette.skarvinge@equmeniakyrkan.se

Tova Stamm

Tova Stamm

Föräldraledig. Leverantörsreskontra, ekonomiassistent. Vid leverantörsreskontra frågor, vänligen kontakta vik Mariette Skärvinge Ekholm