Fakturering & adresser

Equmeniakyrkan och Equmenia och dess regioner samt Svenska Missionskyrkan använder elektronisk fakturahantering.

Fakturor och begäran om reseersättning skickas direkt till en skanningscentral där inläsning sker maskinellt. Därför är det viktigt att du följer anvisningarna nedan.

Viktigt
Ställ fakturan till rätt organisation och rätt adress, se nedan. Skilj på kyrkans regioner (faktureras Equmeniakyrkan) och Equmeniaregionerna (faktureras respektive Equmeniaregion).

Hör av dig till kontaktpersonen nedan eller till någon annan på ekonomienheten om du är osäker på vilken fakturaadress du ska uppge eller har andra frågor som rör fakturan du vill skicka.

Skicka faktura

Det går att skicka fakturor till oss på tre sätt, gemensamt för alla sätten är följande:

 • Som referensperson ange den anställda person som ska godkänna utbetalningen
 • Leverantörer från företag och organisationer anger eget organisationsnummer
 • Leverantörer med enskild firma anger momsregisterings-/personnummer
 • Ideellt engagerade som begär mil-/ersättning mot kvitton anger personnummer
 • Ange alltid totalt fakturabelopp
 • Tillåt en betalningsfrist på minst 30 dagar
 • Uppge korrekt fakturaadress enligt nedan på fakturabilden/den fysiska fakturan

E-faktura – kompletterande information

GLN OrgNo VatNo
Equmenia7368024408114802440-8117SE802440811701
Equmenia Mitt7368024743871802474-3877SE802474387701
Equmenia Nord7368947019558894701-9553SE894701955301
Equmenia Stockholm7368024715434802471-5438SE802471543801
Equmenia Svealand7368024705008802470-5009SE802470500901
Equmenia Syd7368024722074802472-2079SE802472207901
Equmenia Väst7368024746681802474-6680SE802474668001
Equmenia Öst7368024764326802476-4329SE802476432901
Equmeniakyrkan7362520047136252004-7131SE252004713101
Svenska Missionskyrkan7365565171316802002-3217SE802002321701

VAN-operatör

VAN- för Equmeniakyrkan, Equmenia och Equmeniaregionerna: Palette Connectivity Services
Frågor och information: edi.support@palette.se, 08-563 092 00

VAN-operatör för Svenska Missionskyrkan:
Scancloud (Addett)
Frågor och information: edisupport@scancloud.se, 08-559 22 077

Pdf-faktura – kompletterande information

 • Varje faktura ska bestå av en pdf-fil i format svart och vitt, 300 dpi, Text, Mono, Lineart
 • En pdf-faktura per mejl, bilagor i ovanstående format kan sändas som separata pdf-filer i samma mejl.
 • Namnge bilagor enligt följande alternativ: Bilaga, Specif, Report eller Attach och avsluta med: .pdf Exempel: Bilaga1.pdf
 • Undvik helt extra punkter (utöver .pdf) och undvik ordet faktura när du namnger bilagor.
 • Inga meddelanden eller andra bilder/filer utöver pdf-fakturan och bilagor kan bifogas.

Mejladress för pdf-fakturor till respektive organisation:

Organisationsnamn E-postadress för pdf-fakturor
Equmeniakyrkanequmeniakyrkan@pdf.scancloud.se
Equmeniaequmenia@pdf.scancloud.se
Equmenia Nordequmenianord@pdf.scancloud.se
Equmenia Mittequmeniamitt@pdf.scancloud.se
Equmenia Svealandequmeniasvealand@pdf.scancloud.se
Equmenia Stockholmequmeniastockholm@pdf.scancloud.se
Equmenia Västequmeniavast@pdf.scancloud.se
Equmenia Östequmeniaost@pdf.scancloud.se
Equmenia Sydequmeniasyd@pdf.scancloud.se
Svenska Missionskyrkanmissionskyrkan@pdf.scancloud.se

Pappers-faktura – kompletterande information

För er som ännu inte kan sända E-fakturor eller pdf-fakturor tänk på att uppge korrekt fakturaadress både på den fysiska pappersfakturan och på kuvertet.

Organisationernas fakturaadresser

Equmeniakyrkan (inkl. kyrkans regioner)
FE 5613-001  Scancloud
831 90  Östersund

Equmenia
FE 5613-002  Scancloud
831 90  Östersund

Equmenia Nord
FE 5613-003  Scancloud
831 90  Östersund

Equmenia Mitt
FE 5613-004  Scancloud
831 90  Östersund

Equmenia Svealand
FE 5613-005  Scancloud
831 90  Östersund

Equmenia Stockholm
FE 5613-006  Scancloud
831 90  Östersund

Equmenia Väst
FE 5613-007  Scancloud
831 90  Östersund

Equmenia Öst
FE 5613-008  Scancloud
831 90  Östersund

Equmenia Syd
FE 5613-009 Scancloud
831 90  Östersund

Svenska Missionskyrkan
FE 5613-010 Scancloud
831 90 Östersund 

Kontaktperson