Fakturor från Sångarförbundet

Equmeniakyrkans Sångarförbund (fd. SMS & SBS) finns för att stimulera och utveckla sången och musiken i alla Equmeniakyrkans församlingar, oavsett medlemsantal eller lokalisation.

Sångarförbundet erbjuder återkommande kvalitativa utbildningar, kurser, musikfester och andra arrangemang med den vokala musiken i centrum för alla åldrar. 

Medlemsavgifter, tillsammans med andra anslag, gör det möjligt att bedriva verksamhet samt att ha en deltidsanställd musikproducent. En ideellt arbetande styrelse bestående av duktiga musiker och körledare från hela landet finns också med i arbetet.

Medlemskap rekommenderas men är frivilligt för varje församling. Medlemmar erbjuds en reducerad deltagaravgift vid Sångarförbundets arrangemang. Träffar och arrangemang genomförs i samarbete med Studieförbundet Bilda. 

Församlingarnas medlemskap i Sångarförbundet utgör ett viktigt ekonomiskt bidrag till arbetet. Medlemsavgiften består av 30 kr per vuxen och 10 kr per barn som på olika sätt medverkar i musiklivet: kör, sånggrupp, instrumentalgrupp, organist o.s.v.

Medlemsavgiften betalas in en gång per år via faktura och baseras på församlingens regelbundna kör- och musikverksamhet, utifrån de uppgifter som anges i den årliga statistikrapporten. Siffrorna som ligger till grund för fakturan 2022 är statistikuppgifter från år 2021. 

Övriga gåvor till sångarförbundet tas tacksamt emot via bankgiro 673-7803.

Maria Ydreborg, ordförande

Anna-Maria Toftgård, musikproducent

Styrelsens ledamöter: Andreas Nordanstig, Säve, Britta Ingemarsdotter, Hässelby, Carin Åkesson, Göteborg, Carl-Gustav Huld, Donsö, Eva Rydbeck, Stockholm, Helena Gatås, Vårgårda, Jacob Wessbo, Linköping.

Kontaktperson

Anna-Maria Toftgård

Anna-Maria Toftgård

Musikproducent för Equmeniakyrkans Sångarförbund

0708-47 73 24

anna-maria.toftgard@equmeniakyrkan.se