Fakturor från Sångarförbundet

En gång per år skickar Equmeniakyrkans sångarförbund (fd. SMS & SBS) faktura för församlingens regelbundna körverksamhet, utifrån de uppgifter som församlingen anger i den årliga statistikrapporten.

Med medlemskapet visar vi solidaritet till varandra och skapar förutsättningar att mötas till musikfester, utbildning, kurser och andra arrangemang med sång i centrum. Medlemmar betalar alltid en reducerad deltagaravgift på våra arrangemang.

Fakturan avser år 2019 och siffrorna som ligger till grund för fakturan är statistikuppgifter från år 2018. Medlemskapet är frivilligt.

Avgiften och andra anslag gör det möjligt att bedriva verksamhet samt att ha en producent anställd på deltid. Vi samarbetar alltid med Studieförbundet Bilda.

Avgiften är 30 kr per vuxen och 10 kr per barn som på olika sätt medverkar i musiklivet: kör, sånggrupp, instrumentalgrupp, organist o.s.v.

Gåvor kan även inbetalas till sångarförbundets bankgiro 673-7803.

Kersti Esselwall-Smårs,
Ordförande Equmeniakyrkans Sångarförbund

Marie Rindborg,
Producent Equmeniakyrkans Sångarförbund

Kontaktperson

Marie Rindborg

Marie Rindborg

Producent Sångarförbundet

08-580 031 06

marie.rindborg@equmeniakyrkan.se