Nybyggarupprop

Ska er församling bygga ut eller bygga nytt så finns möjligheten att ansöka om att få ett Nybyggarupprop. Sedan 1969 har nybyggarupprop hjälpt många församlingar när de haft behov av ekonomisk hjälp.

Nybyggarna, idag cirka 6000 personer, får utskick om församlingens planer och kan då välja att ge en gåva. Ett fördelningsråd, utsett av kyrkostyrelsen, beslutar om bidragsfördelningen.

Bli en Nybyggare

Equmeniakyrkan har beslutat att återuppta traditionen med nybyggarupprop. Enskilda personer och församlingar kan bli nybyggare. Som nybyggare får du 2-3 utskick varje år, via e-post eller brev, med information om nationella projekt som behöver ditt stöd.

Kontaktperson

Klas Johansson, chef lednings- och verksamhetsstöd

Klas Johansson

Projektledare Kyrkokonferens/WMC, sakkunnig Fördelningsrådet

0703-17 43 58

klas.johansson@equmeniakyrkan.se