Uppföljning församlingsbidrag

Ni som förra året fick församlingsbidrag från Equmeniakyrkan behöver skicka in en uppföljning via formuläret nedan före 15 maj .

Församlingen

Se församlingssöken om du är osäker på ert församlingsnummer.

Kontaktperson

Ansökan

Beskriv kortfattat vilka positiva följder arbetet fått för er som församling och för det samhälle ni betjänar, samt vilka lärdomar ni gjort under arbetet
Blev det som ni planerat/i enlighet med målen?(Obligatoriskt)
Är arbetet/projektet färdigt i och med ansökningsperiodens utgång eller sträcker det sig över en längre period, i så fall hur länge?
Har ni haft handledare som ni relaterat till i arbetet(Obligatoriskt)
Kommer ni/har ni ansökt om bidrag för nästa år?(Obligatoriskt)
Har ni synpunkter på ansökningshandlingarna, kriterierna för bidrag eller annat ni vill skicka med

Bifogade filer

Här finns möjlighet att bifoga filer som ytterligare beskriver arbetet/projektet mm
Dra filer hit eller
Max filstorlek: 1 GB.

  OBS! Om du väljer att spara formuläret för att fortsätta senare så sparas inte de bifogade filerna utan du behöver ladda upp dem igen.

  Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

  Kontaktperson

  Klas Johansson, chef lednings- och verksamhetsstöd

  Klas Johansson

  Projektledare Kyrkokonferens/WMC, sakkunnig Fördelningsrådet

  0703-17 43 58

  klas.johansson@equmeniakyrkan.se