Lokaler – Upprustning

Upprustning av lokaler

Equmeniakyrkan fördelar bidrag till församlingar genom Nybyggarupprop och från Lokalupprustningsfonden. Ett fördelningsråd, utsett av kyrkostyrelsen, beslutar om bidragsfördelning efter beredning i regionerna.

Kyrkostyrelsen har antagit kriterier för bidrag. Syftet med kriterierna är att de ska vara riktningsgivande vid prövningen av ansökningar. Kriterierna för bedömning av ansökningar är indelade i två kategorier, som avser bedömning av ändamålet och bedömning av mottagaren. Ändamålet kan vara en nybyggnation, utbyggnad, ombyggnad eller upprustning av befintliga lokaler. Vid fördelningsrådet bedömning av ändamålet tas hänsyn till om byggnationen/upprustningen är ekonomiskt försvarbar, framåtsyftande och stärker församlingens möjligheter att verka.

Sista ansökan 15 maj 2020

Ändamålet

 • Byggnationen/upprustningen skall vara ekonomiskt försvarbar.
 • Byggnationen/upprustningen ska vara framåtsyftande, och stärka den lokala församlingens möjligheter att verka.
 • Satsningen ska ligga i linje med Equmeniakyrkans vision och teologiska grund.
 • Satsningen ska vara byggd på omvärldsanalys; t ex om församlingens betydelse i det omgivande samhället.

Mottagaren

Obligatoriska kriterier

 • Vision och konkreta målformuleringar.
 • Inriktning på att växa/utvecklas.
 • Otillräckliga egna ekonomiska resurser för ändamålet.
 • Senaste resultat- och balansräkning ska bifogas.

Bonuskriterier

 • Relation med församlingshandledare.
 • Har eller söker starta barn- och ungdomsarbete.
 • Delaktiga i integrations- och mångfaldsarbete.
 • Delaktiga i Equmeniakyrkans liv och tjänst.
 • Kyrkoavgiftsbetalare.
 • Ändamålet kan vara till nytta för någon annan församling.

Efter projektets genomförande önskas en rapport som visar vad som gjorts (bilder före och efter).

Beslutsordningen följer fördelningsrådets årscykel vad gäller ansökningstid, beslut och besked till församlingarna. Läs mer.

Medel ur lokalupprustningsfonden betalas ut mot uppvisande av fakturor. Medel från Nybyggarupprop utbetalas efter genomfört upprop.

Mer information

Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att skicka ett e-post till respektive regions epost-adress för bidragsfrågor. Du är också välkommen att kontakta ansvarig handläggare på kansliet eller i din region.

Nord: bidrag.nord@equmeniakyrkan.se
Mitt: bidrag.mitt@equmeniakyrkan.se
Svealand: bidrag.svealand@equmeniakyrkan.se
Stockholm: bidrag.stockholm@equmeniakyrkan.se
Väst: bidrag.vast@equmeniakyrkan.se
Öst: bidrag.ost@equmeniakyrkan.se
Syd: bidrag.syd@equmeniakyrkan.se

Kontaktperson Equmeniakyrkans kansli

Eva Danneholm

Eva Danneholm

Handläggare för medarbetarfrågor och församlingsbidrag

08-580 031 25

eva.danneholm@equmeniakyrkan.se

Kontaktpersoner Equmeniakyrkans regioner

André Jakobsson, regional kyrkoledare Region Nord

André Jakobsson

Regional kyrkoledare, Region Nord

070-697 06 13

andre.jakobsson@equmeniakyrkan.se

Charlotte Thaarup, regional kyrkoledare Region Syd

Charlotte Thaarup

Regional kyrkoledare, Region Syd

0723-02 77 00

charlotte.thaarup@equmeniakyrkan.se

Elin Alm, regional kyrkoledare Region Väst

Elin Alm

Regional kyrkoledare, Region Väst

08-580 031 23

076-5011712

elin.alm@equmeniakyrkan.se

Helen Friberg, regional kyrkoledare Region Svealand

Helen Friberg

Regional kyrkoledare, Region Svealand

0703-12 44 74

helen.friberg@equmeniakyrkan.se

Jenny Dobers, regional kyrkoledare Region Stockholm

Jenny Dobers

Regional kyrkoledare, Region Stockholm

070-931 03 34

jenny.dobers@equmeniakyrkan.se

Johan Einarsson

Johan Einarsson

Regional kyrkoledare, Region Öst

0702-30 19 48

johan.einarsson@equmeniakyrkan.se

P-O Byrskog, regional kyrkoledare Region Mitt

P-O Byrskog

Regional kyrkoledare, Region Mitt

076-505 31 24

p-o.byrskog@equmeniakyrkan.se