Blanketter för anställd

Våra blanketter är framtagna för de våra nationella och regionala medarbetare men kan också användas lokalt i församlingarna.

Sjuk eller frisk, en blankett som kan sändas till arbetsgivaren.

Ledighetsansökan för vård av barn, semester och tjänstledighet

Tidsredovisning för anställd

Arvode vid tillfällig medverkan

Läs om arvode för talare vid tillfällig medverkan.

Personskada

Om du skadar dig under arbetstid eller på väg till eller från arbetet kan du anmäla din skada till AFA.

För blankett kontakta försäkringshandläggaren.