Tjänstepension

Det är församlingens ansvar att alla anställda rapporteras in till gällande tjänstepensions- och försäkringslösningar. Equmeniakyrkan administrerar via Repet Pension två tjänstepensionslösningar. ITP1 via Collectum och Equmeniakyrkans tjänstepension som är en garantipension.

Maila gärna dina frågor kring försäkring/pension till pof@equmeniakyrkan.se

Uträkning av tjänstepension

För dig som tillhör Equmeniakyrkans tjänstepension kan du här läsa hur din pension beräknas.

Observera att uträkningen är en preliminär uppskattning baserat på nuläget. Tjänstepensionen kan ändras på grund av fler arbetade månader, ändrad årslön med mera.

Medelårslön

Baserat på dina årslöner de senaste 60 månaderna tar vi fram en medelårslön. I exemplet nedan börjar beräkningen från november 2013.

Tabell, exempel årslöner och pension

Beräkningsfaktor

För att få fram den preliminära pensionen behövs en beräkningsfaktor. Den baseras på hur många månader du arbetet i Equmeniakyrkan proportionellt till hur många månader du teoretiskt kan jobba hos oss totalt fram till pension.

Deltidsmånader räknas om till heltid, vilket betyder att för en 50% tjänst tar det två arbetade månader att tjäna in en pensionsmånad.

Antalet arbetade månader delas med antal möjliga månader, vilket ger beräkningsfaktorn (se nedan).

Preliminär tjänstepension

Slutligen multiplicerar vi medelårslönen med beräkningsfaktorn och 10% (bestäms av pensionsordningen). Vi får då fram din tjänstepension per år.

Exempel på en uträkning

Medelårslön: 344 068 kr
Antal anställningsmånader omräknat till heltidsmånader: 168 månader
Totalt antal möjliga månader (anställd vid 35 års ålder): 360 månader
Beräkningsfaktor: 168/360 = 0,4667
Beräknad tjänstepension: 344 068 * 0,4667 * 10 % = 16 058 kr per år
(Uträkning: medelårslönen * beräkningsfaktorn* 10 %)

Allmän information

Tjänstepensionen tjänas in till och med månaden innan du fyller 65 år. Tjänstepensionen utbetalas kvartalsvis från den månad du fyller 65 år. Den utbetalas så länge du lever (Livslångt).

Det finns inget efterlevandeskydd. Det betyder att den är helt knuten till dig från första till sista utbetalningen.

Årsinformationen skickas ut en gång om året. Den kan även mailas vid behov om du vill ta med uppgifterna exempelvis vid besök hos bankman.

Kontaktpersoner

David Nobelius

David Nobelius

Ekonomihandläggare, pension, kundreskontra, testamente

08-580 031 15

david.nobelius@equmeniakyrkan.se

Lars Andersson